Мнения

МОН ще е домакин на международната конференция “Нов подход в интеграцията“

На 26 ноември 2015 г., Министерство на образованието и науката (МОН) като Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция „Нов подход в интеграцията“.

Конференцията, която ще се проведе от 9:30 до 12:00 ч. в Националната галерия „Квадрат 500“,  е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.).  

В конференцията ще вземат участие представители на ръководството на МОН и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, посланикът на Норвегия в България Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на програмата, представители на организациите бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение.

Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще отвори пространство за дискусии и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от деца и младежи от финансираните проекти.