Училища

МОН финансира образователни инициативи за 5 млн.лв

С над 5 млн. лв. се финансират дейности по три национални програми за развитие на образованието, реши правителството.

По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ средствата са в размер на 4 361 566 лв. С тях се покриват разходите на училищата, представили отчет за ноември и декември 2022 г., както и януари, февруари и март 2023 г.

По НП „Иновации в действие“ средствата за в размер на 150 000 лв. Те се предоставят по модул 4 „Училищни лаборатории за иновации” на 5 общински училища, включени в списъка на иновативните за учебната 2023/2024 година. Всяко от тях ще получи 30 000 лв. за организиране и провеждане на тематична лаборатория за иновации, която има за цел чрез съвместна работа в конкретно тематично направление, да разработи или надгради иновативни модели.

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се финансира с 943 339 лв. за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Средствата са за одобрените проекти на 99 общински детски градини и 244 общински училища. Финансира се осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата, включително оборудването и обзавеждането й. Целта е намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с деца.

Източник: МОН