Мнения

МОН търси начини за повече финансиране за общините

Министерството на образованието и науката представи проект на постановление на Министерски съвет, с което общините да получат средствата от втория транш от Националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, приета от Министерския съвет на 14 април 2016 г. Средствата по втория транш са в размер 11.1 млн. лева и са за обезщетения по Кодекса на труда за месеците май и юни 2016 г.

Средствата са за изплащане на обезщетения на персонала при пенсиониране поради навършена пенсионна възраст, при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава му в училищата и детските градини, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения, за изплащане на отпуски и други.

Източник: МОН