Мнения

МОН търси експерти по специални направления

Необходими са експерти в направленията: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и информационни и комуникационни технологии;  Индустрии за здравословен живот и био-технологии и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Кандидатите ще бъдат оценявани според научната експертиза на експертите в екипите и опита им за оценяване на проекти, посочи Иван Модев, директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН.

Кандидатите трябва да имат реализиран минимален общ оборот през последните две приключили финансови години в размер на 3 000 000 лв. и реализиран оборот от 2 000 000 лв. В последните три години участниците трябва да са изпълнили най-малко две услуги с идентичен или сходен предмет с този на поръчката. 

Източник: МОН