Институции Ученици Учители

МОН с чат за автори на учебници

Просветното министерство ще направи онлайн платформа, която да сформира екипите за подготовка на учебното съдържание, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Така различните специалисти ще могат да се свързват един с друг и да обменят идеи като в чат.

Министърът заяви, че най-големи затруднения при съставянето на актуални учебни помагала има в сферата на професионалното образование, която е най-динамична. Той обясни, че разработването и адаптирането им може да се извършва по един от модулите на националната програма „Модернизиране на системата в професионалното образование“. Тя е с обща стойност 100 000 лв. По нея могат да бъдат финансирани пилотно до шест проекта за разработване на учебни помагала. Размерът на един проект може да е до 20 000 лв. В авторския колектив пък трябва да участват учители и минимум по двама представители от бизнеса и един преподавател в университет. „Целта е в проектите да участват екипи от висшите училища, професионални гимназии и представители на бизнеса от съответния сектор на разработваното помагало“, обясни Вълчев.

Разширяването на този модул предстои и вероятно следващата година ще бъде оформен като самостоятелна програма, уточни образователният министър. По нея ще бъда направена платформата, която ще сформира екипите. По думите на Вълчев това е най-трудната част от процеса на създаване на едно учебно помагало. „Трябва да знаем по всяка една дисциплина кои са специалистите, за да ги привлечем и сключим договор с тях“, обясни той и уточни, че сега с това се занимават издателствата.

Вълчев обясни, че ще се финансира и превод, там където е уместно и не се извършва механично. „Има някои случаи, в които преведени учебни помагала могат да се ползват ефективно. По този начин се надяваме да се преодолее този недостиг“, каза още просветният министър. Той уточни, че тези помагала след това трябва да се валидират от МОН.

Друг от начините за създаване и споделяне на образователни ресурси е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Със бюджет от 100 000 лева ще бъде създадена платформа за споделяне на образователни ресурси. Съдържанието на дигиталния облак ще бъде дело основно на учителите. За всяка своя разработка те ще получават заплащане.

Източник: monitor.bg