Мнения

МОН с официално изявление!

Във връзка с направени медийни внушения за мащабни злоупотреби със средства от Европейските фондове, Министерството на образованието и науката (МОН) е длъжно да уточни, че са предприети адекватни и бързи стъпки за разкриването на извършването на престъпления, ограничаване до минимум на неправомерното разходване на средства, както и за тяхното възстановяване.

Още в началото на месец януари са предприети всички действия за спирането на опитите за нерегламентирано придобиване на средства и са сезирани компетентните власти, които са започнали свое разследване.

Министерството на образованието и науката изразява следното становище:

Всякакви злоупотреби с финансови средства (вкл. бюджетни от Европейската общност) са неприемливи и трябва да бъдат разследвани и наказвани по съответния ред и процедура. Но за да стане това е необходимо да се стъпи на фактите, а не на непроверени твърдения.

Какви са фактите в конкретния случай:

1. Размер на отклонените средства:

Всички изразходвани средства от висшите училища във връзка с проведени практики: във фирмата, чиито данни са използвани за репортажа на Нова телевизия, са 16 049,77 лв. От тези средства 4 425,40 лв. е стойността на разходите от европейски източници, а останалите разходи са направени от засегнатите шест висши училища, които носят отговорност за контрола върху провежданите практики, както е обяснено в т. 2.

2. Разпределение на отговорностите между участниците в реализирането на студентските практики:

Съгласно правилата на проект „Студентски практики“ и сключваните типови договори с висшите училища, проверка за реалното провеждане на практиките носят така наречените „академични наставници“ от тези училища.

Нещо повече, в инструкция до всички участници в проекта, изпратена на 11 юли 2013 г., екипът на МОН изрично е изискал следното:

„– Винаги, когато имате съмнения по отношение на обява от даден работодател, статут или фактическо правно положение на организацията-работодател, проверявайте истинността и надеждността на публикуваната информация.“

​​Всъщност, в репортажа на Нова телевизия, интервюираният академичен наставник признава, че не е извършил контрол върху практиката.

3. Реакция на екипа на МОН при установяване на нарушението:

След разговор със собственика на фирмата и направено проучване  в екипа на проекта се поражда съмнение за измама. На 16.01.2015 г. са уведомени шестте висши училища, които имат отношение към случая. В уведомлението изрично е поискано от тях да съберат информация и да уведомят районните управления на МВР за възможно престъпление. Блокирани са и всички профили в уеб системата на проекта, чрез които е обменяна информация, за да се предотврати възможното й изтриване или модификация от участниците в схемата. На 22.01.2015 г. е изпратено още едно писмо до висшите училища с изрично искане да подадат сигнали до районните прокуратури.

В заключение, налице е криминална схема, каквито за съжаление се случват всекидневно и трябва да бъдат санкционирани без колебание. Без да подценяваме значението и нуждата от вземане на всички възможни мерки за предотвратяване на подобни престъпления, екипът на МОН отбелязва, че тиражираните твърдения се отклоняват значително от реалните факти. В хода на установяване на тези факти, МОН е предприело всички необходимите действия за предотвратяване на неправомерно използване на публични данни на фирми по тази схема.

Във връзка с провеждането на разследване от компетентните органи до днес МОН се въздържаше от публични изявления по случая.