Институции Училища

МОН с идеи за класните стаи: Стъклени прегради, повече място

Създаване на повече пространства за учене в школата и кътове, в които децата да могат да общуват свободно.

Това ще бъде заложено в подготвените промени в държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, обясни образователният министър Красимир Вълчев.

Образователното министерство иска да създаде повече пространства за учене в училищата, както и кътове, в които учениците да общуват свободно. Това са част от промените, заложени в новия държавен образователен стандарт за физическата среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини и училищата, обясни министър Красимир Вълчев.

В стандарта ще бъде засегнато оборудването на класните стаи, трансформация на стаи в мултифункционални пространства. Така например ще бъде посочено как четири класни стаи могат да бъдат преструктурирани на две или между тях да има споделено пространство между тях с помощта на прегради, прозрачни врати, пише „Монитор“.

Целта е класните стаи да бъдат по-отворени, което пък     да направи учебния процес по-гъвкав и да се създаде възможност на учениците да се прегрупират. Със стандарта ще бъде насърчено и създаването на повече пространства за учене и зони за отдих.

В дворното пространство пък ще се стимулира игровият процес, като се правят повече кътове за сядане и общуване или пък такива за изнесени класни стаи.

Не се предвижда промяна в изискванията за квадратурата на учебните помещения.

Стандартът ще дава напътствия как училища могат да направят учебната среда и пространството в тях по-интересно и за учениците.

„Този стандарт ще бъде по-малко инструктиращ, ще дава насоки за модернизация на образователната среда така че тя да бъде по-благоприятна и по-мотивираща, да спомага и иновативните форми за учене“, обясни Вълчев. Стандартът може да се прилага както от новоизраждани училища, така и такива, които се ремонтират, но няма да бъде задължителен. Все още промените се обсъждат със Съюза на архитектите.

Подобни практики се срещат вече в различни училища в страната. Много от тях избират нестандартно подреждане на чиновете в класната стая или са обособили зони с дивани и книги за междучасията на децата. Учебната фирма в новооткритата Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас е пример за трансформация на образователната среда. Тя се състои от няколко динамични пространства, които са обзаведени по нестандартен начин. В учебната фирма има една голяма лекционна зала, малка лаборатория по роботика, динамично място за креативна работа и една компютърна лаборатория, която е подредена по различен начин. Тези пространства обаче се преливат едно в друго, без да се ограничават от преградни страни.

„Така, докато една група или екип работят на едно място, на съседното работят други. Те могат заедно да ходят в лекционна зала и после пак да се пръскат на различни групи. За мен това е правилният начин за организиране на креативната работа, защото тя не понася ограничения и стереотипи“, сподели преди време в интервю за „Монитор“ директорката Димитрина Тодорова.

Източник: monitor.bg