Мнения

МОН с грижа и за грамотността на възрастните

Министерството на образованието и науката показва грижи и към грамотността сред възрастните. Освен ограмотителни курсове за онези от тях, които са напуснали твърде рано училището, ще се подпомагат и работодателите, които искат да повишат ученията за четене и писане сред своите служители.

Ще бъде обявена дарителска кампания за обновяване фондовете на библиотеките, пише „Стандарт“.

За учителите ще има творчески работилници за създаване на задачи, които могат да послужат за измерване на четивната грамотност. Ще бъде създаден и държавен стандарт за усвояване на българския език, който осигурява диференциран подход при ученето на словото като родно и като чуждо.