Училища

МОН със серия от мерки срещу насилието в училище

Министър Танев се спря на дейностите, които се извършват в момента за постигане на целта – намаляване на насилието в училище.

Обсъжда се предложението на КТ “Подкрепа” за промяна в  Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), според което в случай на насилие над работници и учители от детски градини и училища, директорът на учебното заведение да уведомява съответните компетентни органи.
По тази причина МОН е във връзка с Министерството на правосъдието. Работи се по изготвяне на пакет от мерки, които са като подзаконови актове на съществуваща стратегическа документация от 2013 г. и която трябва да бъде допълнена. Едно от нещата, които са направени до момента, е увеличаването  на психолозите в училище.

В министерството е докладвано, че в момента има 430 психолози и 755 педагогически съветници.

Според министър Танев този брой трябва значително да нараства. Той има вече уговорена среща с г-жа Бъчварова, министър на МВР, за да се актуализира споразумението между двете министерства, което било обсъдено и постигнато още през декември миналата година.

Предстои да се изготви Национална програма за защита от домашно насилие и да се реализира проектът на ГД “Криминална полиция” на МВР на тема “Подобряване закрилата на детето и превенцията на детската престъпност” по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. С помощта на Югозападния университет в Благоевград  има проведено обучение на училищни психолози  по проект “Координиран отговор към насилие и пренебрегване на деца чрез минимална база от данни” или как да се ориентират психолозите, когато данните, подадени от органи на реда, са недостатъчни.