Институции Ученици Училища Учители

МОН събира мнения по проект за одобряване на националните програми за развитие на образованието

Министерство на образованието и науката публикува документи, свързани с Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година. С проекта се предвижда да бъдат одобрени 6 национални програми (НП) за развитие на образованието. Открива се процедура по провеждане на обществени консултации. Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: t.petkova@mon.bg до 17.03.2021 г. включително.

Източник: МОН