МОН събира информация за образователното ниво на родителите

МОН събира информация за образователното ниво на родителите

Министерството на образованието събира информация за образователното ниво на родителите, за да се установят училищата с концентрация на деца от уязвими групи. Събираната информация за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и на учениците от училищата е необходима единствено, за да се анализира социалната среда, в която живеят и се възпитават те.

Целта е да се повиши обхватът на децата и учениците в детските градини и училищата, да се намали процентът на преждевременно отпадналите от училище, а също така да се постигнат и по-добри образователни резултати, каза в отговор на парламентарен въпрос министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му информацията, която се събира, е необходима на МОН за промяната, която ще се прави в разпределителния механизъм и в системата на делегираните бюджети за диференцирано финансиране на училища и детски градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи.

Събраната от МОН информация ще помогне да бъдат привлечени и задържани учители, мотивирани да работят в „по-предизвикателни училища“, каза министър Вълчев. Международните изследвания показват, че образователните резултати на учениците зависят от образователното ниво на техните родители, отбеляза той.

Източник: almanews.bg

Коментари във Facebook