Институции

МОН събира информация за образователното ниво на родителите

Министерството на образованието събира информация за образователното ниво на родителите, за да се установят училищата с концентрация на деца от уязвими групи. Събираната информация за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и на учениците от училищата е необходима единствено, за да се анализира социалната среда, в която живеят и се възпитават те.

Целта е да се повиши обхватът на децата и учениците в детските градини и училищата, да се намали процентът на преждевременно отпадналите от училище, а също така да се постигнат и по-добри образователни резултати, каза в отговор на парламентарен въпрос министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му информацията, която се събира, е необходима на МОН за промяната, която ще се прави в разпределителния механизъм и в системата на делегираните бюджети за диференцирано финансиране на училища и детски градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи.

Събраната от МОН информация ще помогне да бъдат привлечени и задържани учители, мотивирани да работят в „по-предизвикателни училища“, каза министър Вълчев. Международните изследвания показват, че образователните резултати на учениците зависят от образователното ниво на техните родители, отбеляза той.

Източник: almanews.bg