Училища

МОН стартира мерките срещу отпадане от училище първо в Северозападна и Югоизточна България

Все по притеснително е, че пада възрастта, на която учениците отпадат от образователната система. Все повече от тях напускат класната стая още в прогимназията и не успяват да вземат дори диплома за основно образование.

Основният процент е на учениците, които напускат поради бедност, както и на онези, които се отказват от учебните занятия, защото заминават на гурбет заедно с родителите си

Към момента държавата няма ясна статистика и колко от вторите се записват за обучение в страните, където родителите им изкарват хляба си. Факт е обаче, че повечето от тези деца се налага да повтарят клас, когато се завърнат, и затова отпадат.

Логично, най-голям е този проблем в Северозападна България, която официално е най-изостаналият регион в Европейския съюз. Има го обаче и Югоизточна България. Затова това са и регионите, където проектът на МОН за намаляване броя на отпадналите от училиеще ще стартира пилотно.

Там за първи път ще бъде изпробвана и т.нар. „система за ранно предупреждение“, която се разработва – своеобразен тест, който ще подсказва на учителите, че при част от възпитаниците им има проблем и те могат да се окажат вън от класната стая. Тази система ще влезе не само в училищата, но и в детските градини.