Мнения

МОН става национален координатор за членството на България в ОИЯИ

МОН става национален координатор за членството на България в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна. Ще бъде създадена междуведомствена работна група с участието и на Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на енергетиката, която ще осъществява цялостната координация във връзка с участието на България в ОИЯИ, в това число и мониторинг, и анализ на всеки 6 месеца. 

За да можем обаче финансово да обезпечим поддържането на членството, се налага необходимите средства да бъдат отпуснати целево за тази година. Всичко това може да се случи с два акта на Министерския съвет като нашите очаквания са правителството да приеме решението си в средата на октомври.

Това съобщи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Тя припомни, че през предходната пленарна сесия беше проведен сериозен дебат за участието на български учени в научната програма на института в Дубна. В Министерството на образованието и науката бе изготвен подробен анализ за ползите и ефектите за България от членството ѝ в ОИЯИ.

Меглена Кунева обясни още, че от следващата година ще се настоява средствата за членския внос да бъдат предвидени ежегодно в бюджета на МОН със Закона за държавния бюджет.

Източник: МОН