Мнения

МОН се отчете по Националните програми за развитие на средното образование

На интернет страницата на Министерството на образованието и науката e публикуван Отчетът за изпълнението на 10-те национални програми за развитието на средното образование за 2015 година, чрез които е осигурено допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

Отчетът сочи, че са изпълнени заложените индикатори на дейностите  по различните модули на програмите. Част от програмите не са приключили до момента, поради което отчетът съдържа информация за настоящето им състояние.

По  програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ за 2014/2015 г. са осъществени задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани тестове. За първи път през 2015 г. се проведе онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на 1 001 ученици в Х клас.

По програмата „Роден език и култура зад граница“ са класирани 115 проекта и са обучени 9774 деца, ученици и кандидат-студенти.

По програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ са утвърдени за финансиране 38 професионални гимназии вместо планираните 30.

По програма „Училището – територия на учениците“ – модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ – 89 проекта са получили финансиране за обзавеждане на стая за дейности по интереси, вместо планираните 70.

Отчетът за изпълнение на Националните програми за 2015 г. може да видите тук