Институции

МОН сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за придобиването на Школо от британска компания

Министерството на образованието и науката не е било информирано по никакъв начин за продажбата на „Школо“ на чужда компания. След публикуване на информация в медиите институцията сезира ДАНС и Комисията за защита на личните данни за проверка на случая.

МОН към момента няма договорни отношения с „Школо“, но много от българските училища са техен клиент. С цел защита на тези образователни институции министерството ще предприеме всички действия за разясняване на случая. Вече е изпратено и писмо до компанията с искане незабавно да предостави цялата налична информация, а заедно с това са сезирани и компетентните органи. 

Случаят е показателен, че е целесъобразно използването на услугата електронен дневник към държавната система – НЕИСПУО. Към момента над 830 образователни институции работят с нея.

Съосноватeлят на „Школо“ Мирослав Джоканов твърди в публикация в социалните медии, че продажбата на платформата на британската компания „Джунипър Едюкейшън“ (Juniper Education) не застрашава личните данни на ученици и учители.

Ето какво написа Мирослав Джоканов:

1. Продадени ли са данните?
– Данните от дневниците (оценки, отсъствия и т. н.) НЕ са собственост на Школо. Съответно те НЕ са обект на продажба. Собственик на тези данни са училищата. Школо е само обработващ орган.

2. Имат ли достъп англичаните до тези данни?
– Достъп до данните имат само служители на Школо ООД.

3. Имат ли британците интерес към въпросните данни?
– Британската компания НЯМА никакъв интерес към административните данни на българските ученици. Juniper купуват българския продукт с цел да го интегрират в Англия. Повтарям – никой в Англия не се вълнува от тройките на Иванчо.

В началото на седмицата бе обявено, че най-големият доставчик на образователен софтуер и услуги във Великобритания „Джунипър Едюкейшън“ придобива „Школо ООД“ .

Източник: МОН, dir.bg