Институции

МОН регламентира електронните дневници

От следващата учебна 2018/2019 г. всички учебни заведения могат да водят електронни дневници с помощта на собствени софтуерни продукти. Това гласи новият проект на Наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование се състои от три електронни модули и интегрирани с тях регистри – „Институции“, „Документи за дейността на институцията“ и „Деца и ученици“. Вторият от тях трябва да съдържа електронни раздели за всички дневници, книги и протоколи, издавани по време на процеса на обучение. За воденето на електронни дневници трябва да приключи внедряването на необходимите раздели. Докато това се случи, всяко учебно заведение има възможността да използват собствени софтуерни продукти стига да осигурява обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена на хартиения вариант.

Наредбата има за цел да намали административната тежест и да гарантиран сигурността при работата с информацията в системата на предучилищното и училищното образование. Освен регламентирането на електронните дневници, е предвидено и разширяване на възможността за издаване на справки за резултати от обучението, които служат за образователна мобилност, включително и в чужбина.

Източник: monitor.bg