Институции Ученици Училища Учители

МОН разреше трета поправителна сесия по изключение

Министерство на образованието и науката разреши трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година, в срок до 12 октомври 2020 г.

В писмо до регионалните управления на образованието в страната министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пише, че в министерството са постъпили запитвания от родители относно възможността учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2019/2020 учебна година, да бъдат допуснати по изключение отново до явяване на изпитите. „С оглед мотивите, изложени в подадените молби и запитвания, и в интерес на учениците, разрешавам по изключение да се организира трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 година, в срок до 12 октомври 2020 г. “ , информира Вълчев.

Мнистърът уточнява, че решението се отнася за ученици, получили слаби оценки на поправителните сесии на не повече от два учебни предмета от задължителните, избираемите учебни предмети или на профилираната/професионалната подготовка.

Източник: Dir.bg