Институции Ученици

МОН разработва проектна стратегия за възпитателната работа

За следващата година сме предвидили 1,5 млн. лв. за стипендии на ученици, които се обучават в дуална форма, мислим да ги увеличим, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той участва в конференция „Ценности и образование“.

„Дуалната форма на обучение трябва да се разширява, ние ще подпомагаме това със средства от държавния бюджет. За следващата година сме гласували такива средства за стипендии на ученици, които са включени в дуална форма на обучение. Предстои да стартираме проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, който ще подготвя допълнителни условия за разширяване на дуалната форма на обучение“, посочи той.

Министърът съобщи, че МОН разработва проектна стратегия за възпитателната работа. „Възпитателната функция е неотделна част от образованието. В момента образователните институции осъществяват възпитателна дейност. В същото време обаче не сме дефинирали периметъра на тези възпитателни дейности. Сега с тази стратегия се опитваме да провокираме разговор“, каза Красимир Вълчев, предаде novini.bg.

„Ефектите на образование са едни от най-важните за обществото, за развитието, за това как изглеждаме. Тези ефекти са дългосрочни и проникващи в обществените отношения. Добрата новина е, че имаме един набор от ценности, за които имаме обществен консенсус“, обясни той. Според него възпитателната дейност е едно непрестанно взаимодействие между семейство-училище, държава-семейство.

„Част от въпросите в стратегията са за тези въпроси, за границите и възможностите на образователните институции за възпитанието на децата. До къде стигат границите на родителите. Ние търсим това ползотворно взаимодействие в името на детето“, обясни още Вълчев. „В проекта се залага да възпитаме децата в толерантност, уважение, нравствени и патриотични ценности. Стратегията е засегнала и трудовото възпитание, дисциплина и отговорност“, коментира още министър Вълчев.

Източник: novini.bg