Институции

МОН раздава 82 000 лв. за тазгодишните носители на награда „Питагор”

82 000 лв. ще бъдат раздадени от образователното министерство на тазгодишните носители на награди „Питагор“ за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

Българските учени ще се състезават в 8 категории, като всеки от победителите в тях ще получи грамота, холограма на статуетката „Питагор” и парична сума.

Учените, които ще бъдат наградени с двете големи награди „Питагор” – за цялостен принос в развитието на науката и за млад учен, ще получат по 12 000 лв. за постиженията си през предходните 3 години.

Носителите на приз за утвърден учен в следните три категории: „Природни и инженерни науки”, „Хуманитарни и социални науки” или „Здраве и медицински науки” пък ще бъдат стимулирани с 8000 лв. С толкова ще бъдат стимулирани и носителите на награда в други четири категории: за успешен ръководител на международни проекти, за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, за значим принос на български учен, работещ в чужбина. 2000 лв. пък ще получи спечелилият приз за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни.

Общите изисквания към подалите документи за участие са: попълнена апликационна форма, наукометрични показатели, притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“, участие в международни организации и проекти, принос за развитие на науката, релевантност към съответната категория, посочват от образователното министерство. Във формата за участие кандидатите трябва да попълнят 20 въпроса, с които да опишат как научните им резултати са допринесли за развитието на дадена научна област, участието си в различни национални и международни проекти, наградите, които са спечелили от тях, както и публикациите, които имат. Учените трябва да прикачат и 2 снимки в работна среда с кратко описание на научните си интереси.

До участие в конкурса „Питагор” 2000 г. не се допускат учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години. Всички останали могат да изпратят своите предложения до 22-ри април на електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg и d.andreev@mon.bg.

Връчването на наградите, в случай, че срокът на действие на настоящото извънредно положение не бъде удължен, ще се проведе на официална церемония на 22–ри май от 18.30 ч. в Националния археологически институт с музей – БАН. При невъзможност за провеждане на церемонията, наградите ще бъдат връчени по служебен път.

 

Източник: monitor.bg