Институции Ученици Училища Учители

МОН работи по национална програма за традициите и историята на българската армия

Министерството на науката и образованието (МОН) съвместно с Министерството на отбраната (МО) ще възпитава патриотизъм у учениците и ще ги обучава във военна подготовка. „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ е една от шестте национални програми за развитието на образованието за 2021 г. на МОН, които правителството одобри, съобщи Dnevnik.bg. „Една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система в подрастващите, в която патриотизмът заема особено място“, е записано в мотивите на МОН.

В рамките на програмата учениците ще са ангажирани със следните дейности:
събиране на информация, свързана с личности и/или паметници, посветени на бойната слава на българската армия;
провеждане на интервюта с наследници на участници във войните;
грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност;
разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия;
изготвяне на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия.

Програмата ще обхване учениците от 8 до 10 клас на около 2000 училища в страната, всяко училище може да кандидатства само с един проект, като условие за участие е да осигури място за обособяване на кът. По проектите се финансират дейности, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, създаване на кът в училището, разработване на информационни материали за Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, както и за разработване и изпълнение на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия. Максималната сума на един проект е до 3000 лв.

В рамките на програмата ще се организират и занимания по военна подготовка, военна история, ориентиране, оказване на първа помощ и др. Всички тези дейности ще се извършват в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, като ще са включени и щафетни и състезателни игри за учениците.

Източник: Dnevnik.bg