Мнения

МОН, ПУ и “Заедно в час“ създават иновативна магистърска програма

Министерство на образованието и наукатa води международен консорциум с 15 партньора от Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България за пилотно тестване на иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически кадри.

Проектът цели да привлече в учителската професия специалисти от различни професионални области, които нямат придобита квалификация за учител или имат ограничен предишен опит в преподаването, като по този начин адресира следните предизвикателства пред образователните системи на редица европейски държави:

– недостиг на млади преподаватели и специалисти от различни области;
– нисък престиж на професията;
– необходимост от усъвършенстване на педагогическите и лидерските компетенции на учителите в съответствие с нуждите на 21. век;
– повишаване на практическата подготовка на навлизащите в учителската професия специалисти.

Във всяка от държавите местните партньори – министерство на образованието,  неправителствени организации с опит в привличането и подготовката на нови учители и водещи университети, внедряват цялостна програма за привличане, предварителен подбор, теоретично и продължително практическо обучение на специалисти от различни сфери. В България партньори на МОН са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Фондация „Заедно в час“. До 15 май се събират апликации от училищата за участие в проекта.

Проектът е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на педагогическия персонал и работи за целите за подобряване качеството на образованието сред социално уязвимите групи, посочи министърът на образованието и науката Меглена Кунева при представянето на проекта пред журналисти днес. По думите на вицепремиира именно доброто сътрудничество между министерството, висшите училища и неправителствения сектор е ключът към справянето с проблемите.

Основна задача на проекта е да апробира иновативни магистърски програми за придобиване на квалификация „учител“. Програмите се отличават с:

– внимателен подбор на участниците;
– обучение, съобразено с националните стандарти и изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”, надградено с обучителни курсове, които адресират нуждите на най-новото поколение ученици – четивна и математическа грамотност, умения за успех на 21. век (работа в екип, креативност, критическо и аналитично мислене, презентационни умения и т.н.);
– дълга практика и преподаване под супервизия;
– наставничество и подкрепа от опитни учители и директори.

До 15 май се събират апликации от училищата за участие в проекта. По програмата ще бъдат обучени 140 души в рамките на две години. Участниците ще бъдат част от мащабно изследване на Университета в Дуисбург-Есен (Германия), което цели да тества и утвърди успешни подходи и практики за привличане, обучение и подкрепа на новопостъпващи в системата учители. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в образователната сфера.

Проектът е с продължителност три години и е на обща стойност 3 866 000 евро, от които 2.5 милиона се финансират от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Експериментални политики. Проектът е съфинансиран от МОН, Пловдивски университет, Фондация „Заедно в час“ и Фондация „Америка за България“.  Бюджетът на проекта за България е 696 993 евро, от които 508 966 евро са безвъзмездна помощ от ЕК, обясни министър Кунева.