Училища

МОН публикува проект за пътна безопасност

Директорите на училища трябва да са информирани дали автобусите, които превозват деца, са технически изправни, както и дали шофьорите са минали на медицински преглед преди пътуване. Това е записано в проект на „Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на средното образование“, изготвена от МОН.

Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици изисква още утвърждаване на маршрута съвместно с общинските власти, който се съгласува с Пътна полиция. При превоз на ученици от средищните училища или сборни групи, всички директори са длъжни да изготвят списък на учениците в автобуса и да го подадат в общината. Задължително е да бъде определен със заповед възрастен придружител и да се осигурят всички технически изисквания на ДАИ.

При обучение в зелено училище и при екскурзии с деца, директорът отговаря за инструктажа по пътна безопасност на учителите. Те са длъжни да водят пътен дневник, който след завръщане се предава в училище и се съхранява 2 години.

Системата разписва как трябва да се води обучението по безопасност на движението в детските градини и училищата, включително и за ученици велосипедисти, какви са механизмите за контрол и отговорностите на директори на градини и училища, регионалните инспекторати по образованието и МОН. Изисква се да се поддържат регистри с имена на обучени учители, директори, членове на Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата, както и да се събира информация за станали пътни произшествия с деца и ученици от училището и региона.

Пълният текст на проекта на Системата