Институции Ученици Училища Учители

МОН проучва мнението на учителите за учебната програма 1.-10.клас

От утре, 29 март, до 8 април т.г. педагозите ще могат да оценяват анонимно учебните програми по предметите, които преподават, чрез анкета онлайн. В тях те ще имат възможност също да посочат причините за неефективното им прилагане и да дадат предложения за подобряването им. Участието е доброволно, като МОН се надява на голяма активност, се казва в съобщението на министерството.

Мненията ще се събират чрез електронни анкети. Те са публикувани в портала https://edu.mon.bg/. Желаещите да ги попълнят трябва да влязат с личните си профили в секцията „Приложения/Указания“. За всяка учебна програма има отделен формуляр. Преподавателите трябва да дадат оценка само за предметите, които преподават, и за класовете, в които имат часове през настоящата учебна година.

Резултатите от проведеното проучване ще бъдат обобщени автоматично, запазвайки по този начин анонимността на участниците. Данните ще бъдат предоставени на работните групи към МОН, които правят цялостен преглед на учебното съдържание. В тях са включени повече от 170 учители, методици и психолози. Те са разделени на две: едните анализират програмите, а другите четат учебниците за съответния образователен етап.

Предстои МОН да направи и анонимно допитване до учениците от III до X клас, за да провери доколко сложен им се струва учебният материал. Анкетата ще се разпространява чрез ученическите съвети и също ще се попълва по желание.

Източник: МОН