Институции Ученици Училища Учители

МОН променя датите на олимпиади и национални състезания

Министерство на образованието и науката публикува заповед за промени на датите на олимпиади и национални състезания през настоящата учебна година. Общинският кръг на ученическите олимпиади и националните състезания трябва да се проведат не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на съответната изява. Провеждането на училищния кръг за националните състезания по професии трябва да се планира не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на регионалния/националния кръг на съответното състезание.

Вижте заповедта zap3519-izmZap-olimpiadi_03122020.

Източник: МОН