Мнения

МОН представя за обсъждане новата ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

Министерството на образованието и науката представя за обсъждане финалната версия за проект на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014-2020 г. с финансиране от ЕС и национално съфинансиране.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените официални коментари от Европейската комисия. Предстои и провеждането на обществено обсъждане в София.

Пълният текст на програмата може да видите на посочения линк:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=706

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: infosf@mon.bg до 18.09.2014 г. включително.