Мнения

МОН представи уеб базиран документен портал

На 11 май 2015 г., на пресконференция в МОН бе представен проект „ePORT – създаване на уеб базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН) в периода 29.01.2014 – 29.07.2015 г. и се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския социален фонд.  Стойността на проекта е 99 880 лева и негови ползватели ще бъдат гражданите и бизнеса.

Основните цели на  проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните три дейности:

– Анализ, оценка и структуриране  на наличните и необходими административни услуги, предоставяни от МОН по електронен път;
– Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс-сървър към системата за електронен документооборот на МОН за по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса;
– Обучение на експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал.

В резултат на изпълнението на проекта на гражданите, на деловите среди и на бизнеса ще бъде предоставена онлайн среда, където с електронен подпис ще може интерактивно да се подават писма и заявления за различни административни услуги, както и на други документи.

Уеб-базираният документен портал на МОН ще съкрати време и средства на заявителя и ще доведе до облекчаване на работните процеси.  Институцията ще премине в 24-часов работен режим, което ще даде възможност на подателите, в лицето на гражданите и бизнеса, да получават актуална и точна информация за статуса на подадените от тях заявления онлайн. А получаването на готовите документи ще става по начин, който заявителят предварително е определил – по пощата на хартия, по факс или по мейл, съдържащ линк към електронния портал откъдето да изтегли отговора.

Внедряването на специализиран факс сървър ще затвори процеса по отношение на автоматизирано пристигащи и излизащи факсове директно от деловодната система и тяхното следене и разпределяне за обработка, без необходимост от хартиен документ.

Стартирането на портала се очаква в края на месец юли 2015 година.