Мнения

МОН предостави на “Фулбрайт“ помещение за офис

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа договор за предоставяне от страна на МОН на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ на помещение на бул. „Витоша“ № 12 в София за извършване на дейността на Комисията.

Заместник-министър Костадин Костадинов днес връчи на г-жа с г-жа Анжела Родел, изпълнителен директор на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, договора за предоставяне на офиса.

От 29 януари 2016 г. започва серия информационни дни на Комисия „Фулбрайт“ относно възможностите за предоставяне на стипендии за български граждани за научни специализации в САЩ при следния график:

29 януари, 15 ч. – Българска академия на науките, Централна сграда на пл. „Народно събрание“;

23 февруари, 11ч. представяне в Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“, учебен корпус 1, зала 114;

23 февруари (следобед, часът се уточнява) представяне в Aмериканския университет в България;

25 февруари, 11ч. представяне в Тракийски университет „Стара Загора“;

25 февруари (следобед, часът се уточнява) представяне в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;

15-16 март, НДК, ет. 5 Национални дни на кариерата Job Tiger;

23 март, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национални дни на кариерата Job Tiger;

28 март, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методи“, пети корпус, Национални дни на кариерата Job Tiger.