Институции Ученици Училища Учители

МОН предложи график за ваканциите и изпитите през учебната 2020/2021 година

Министерство на образованието и науката предложи дати за провеждане на изпити и ваканции през новата учебна година, съобщи БНР.

Според предложения график ваканцията между двата учебни срока ще бъде от 1 до 3 февруари, като така учениците ще почиват общо 5 дни. Вторият учебен срок ще започне на 4 февруари.

Предлага се есенната ваканция да е от 30 октомври до 1 ноември, а коледната от 24 декември до 3 януари. От 3 до 11 април ще бъде пролетната ваканция за учениците от I до ХI клас.

От 8 до 11 април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май 2021 г. На 31 май ще приключи учебната година за децата от I до III клас, като се предвижда допълнително една седмица за проектни дейности – до 7 юни. На 16 юни завършва учебната година за учениците от IV до VI клас. До 30 юни ще учат петокласниците и шестокласниците от паралелките в спортни училища, както и учениците от VII до ХI клас.

Предвижда се държавните зрелостни изпити (ДЗИ) да се проведат на 19 май по български език и литература и на 21 май за втория изпит. ДЗИ по желание да се проведат в периода от 26 май до 31 май.

Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за VII и за Х клас е предвидено за 11 юни, а по математика – на 14 юни. На 15 юни ще са изпитите по чужд език за учениците от VII и Х клас. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности на десетокласниците ще бъде в периода 16-18 юни.

Планирано е четвъртокласниците да се явят на НВО по български и литература на 27 май, а по математика на 28 май.

Държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация за ученици завършили преди и през учебната 2020-2021 година са предложени за 4 юни за втора и трета степен на професионална квалификация и на 19 юли за първа степен.

Графиците са подложени за обществено обсъждане до 26 август и са резултат от обсъжданията в рамките на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

В публикувания за обществено обсъждане график на ученическите олимпиади, национални състезания и състезания по професии за предстоящата учебна година е заложено да се проведат четири нови национални състезания: „Компютърно моделиране“, „Лаборатория за изкуство“, „Безопасност за движение по пътищата и „Практични финанси“.

Източник: БНР