Учители

МОН предлага 80 учители за наказание

Просветното министерство е предложило 80 учители за наказание – със забележка, предупреждение за уволнение или уволнение, заради пропуски в изпълнението на задълженията си по време на зрелостните изпити.

Тежестта на провинението ще преценят техните директори. Учителите обаче споделят, че незаслужено са станали изкупителна жертва на скандалите и че несправедливо всички се слагат под общ знаменател.

И тази година не се размина със скандали. Многократно бяха показвани кадри от записващи камери, които показаха, че контролът на места не е бил на особено високо ниво. Видеата са доказали, че квестори са позволили на зрелостници да си подсказват и преписват.

Матурите в Ардино например тази година се следяха под лупа от министерството, след като миналата пролет училището попадна сред десетте с най-високи оценки на изпитите. Учениците се оплакаха, че са били подложени на психически тормоз и са ходили до тоалетната на отворена врата. Това беше отхвърлено категорично от МОН.

Министерството  предвижда догодина да увеличи броя на квесторите и те да преминат допълнително обучение.