Институции Ученици Училища Учители

МОН предлага 4 варианта за реорганизация на работата на детските градин

Писмо на Министерство на образованието и науката до директорите на детските градини и кметове на общини съдържа 4 варианта за работа с децата до 22 декември.

Според първата, в зависимост от конкретните условия и ако е възможно, може да се създаде организация за работа с учителите от разстояние чрез използването на средствата за информационни и комуникационни технологии. Заниманията задължително трябва да бъдат с участието на родител, пише в.Монитор.

Онлайн срещите с учителите от забавачките не трябва да надвишават 30 минути дневно за дете. Педагозите трябва да са изпратили предварително материали и указания на родителите за платформата, с която ще работят, и препоръки как да се включат. За да провежда една група дистанционни занимания, поне половината от родилите трябва да са дали предварително съгласието си.

За всички възрастови групи е подходящо насърчаването на физическата активност на децата вкъщи, както и игрите, които стимулират творчеството и участието на цялото семейство. Съдържанието трябва да е съобразено със семейната среда и да изисква ресурси, които обичайно са налични в дома.

По време на онлайн заниманията с децата не се пишат отсъствия. Напредъкът се следи чрез обсъждане с родителите или наблюдение по време на дейностите от разстояние. В този случай педагозите имат пълна работна седмица, ако са отчели пред директора 25 астрономически часа, в които за провеждали онлайн занимания с децата, проследили са техните постижения и са имали обратна връзка с родителите.

Когато не е възможно провеждането на обучение от разстояние и учителите не могат да изпълняват трудовите се задължения, директорът може да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без неговото съгласие, включително и тези, които нямат 8 месеца трудов стаж. Тази възможност е приложима, само ако платените годишни отпуски не са използвани в пълен размер.

Третата възможност е въвеждането на непълно работно време до 21-и декември или за част от времето, в което посещенията в градините са преустановени, за служителите и работниците, които работят на пълно работно време. В тези случаи продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. „При непълно работно време броят на изпълнение часове се определя пропорционално на продължителността на работното време”, пише в писмото. За отчетените работни дни се дължат уговорените възнаграждения по трудов договор.

Последната възможност е директорът да преустанови работата на детската градина, на част от нея или на отделни работници и служители за целия период или за част от него. В този случаи те ще имат право на брутното си трудово възнаграждение.

Източник: Монитор