Ученици

МОН предлага централизиран прием за първи клас

МОН предлага да бъде разработена система за централизиран прием за първи клас на ниво град с водещ критерий настоящия адрес. Така няма да има струпване на ученици в центъра на града и празни училища в районите.

Заради произтичащите от Закона за предучилищното и училищното образование промени в структурата на образованието, план-приемът ще се осъществява за първи, пети, осми и единадесети клас.

По този начин ще има равномерно големи паралелки. Останалите критерии ще са специални образователни потребности, липсващ родител и др.

Източник: МОН