Институции Училища Учители

МОН предлага промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Министерство на образованието и науката предлага промени в наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, свързани с диференциране на подготовката на педагозите в зависимост от етапа, в който ще преподават (начален, гимназиален и т.н.), както и с въвеждане на нови задължителни и избираеми дисциплини и различни хорариуми.

Наредбата е в процес на обществено обсъждане до 10 септември.

В. „Сега“ пише, че към задължителните дисциплини, които изучават бъдещите учители, се добавя още една „основна специализираща дисциплина“, която ще се изучава в рамките на 45 часа, от които минимум 20 часа следва да са лекции.

Прави се и разграничение на видовете учители и съответно на задължителните за тях дисциплини, в зависимост от това в коя степен на предучилищното или училищното образование са – детски учител, начален учител, учител в прогимназия и гимназия (учител по един или по два и повече учебни предмета) и ресурсен учител, като за всяка от тези категории се залагат и различни хорариуми по някои от дисциплините.

Висшите училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“, ще трябва да включват в учебните си планове не по-малко от половината от определите 12 учебни дисциплини, които според МОН отразяват актуалните потребности на образователната система. Според последни данни на МОН учителите най-много се интересуват от курсове, които да ги научат как да преподават по различен и интересен начин на учениците си, както и такива, свързани с развитието на позитивна училищна среда.

Пълният текст на статията четете тук.

 

Източник: В.Сега