Ученици

МОН предлага на банките да се включат в кредитирането на студенти

Министерството на образованието и науката отправи покана с публикация в „Държавен вестник“ до банките за сключване на типов договор през 2016 г., чрез който финансовите институции могат да се включат в системата за отпускане на държавно гарантирани кредити за студенти и докторанти.

Предложението за сключване на договор между банките и МОН може да бъде прието в двумесечен срок от обнародването на поканата.

Досега типови договори с МОН за отпускане на преференциални заеми имат 4 банки. държавата е отделила 50 мл. лв. за гарантиране на студентските кредити.

Според Закона за кредитиране на студенти и докторанти право на кредити имат  български граждани и граждани на страните от ЕС, които не са навършили 35 години,  не са отстранени или прекъснали и се обучават редовно в наши висши училища.  Те могат да кандидатстват за два вида кредити – за заплащане на таксите за обучение или за издръжка. Според закона лихвата е фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта, а погасяването е на равни месечни вноски в 10-годишен срок след края на гратисния период, договорен с погасителния план.