Ученици

МОН предлага за обсъждане датите за матури по желание

На сайта на МОН е публикуван за обсъждане проект на заповед, с която се определят датите за провеждане на държавите зрелостни изпити  (ДЗИ) по желание в майската сесия на учебната 2015/2016 година, както следва:

26 май 2016 г. –  френски език, руски език, италиански език и физика и астрономия;
27 май 2016 г.- немски език, испански език, история и цивилизация и химия и опазване на околната среда;
30 май 2016 г. – английски език, математика, география и икономика;
31 май 2016 г. – биология и здравно образование и философски цикъл.

Предложението е публикувано в раздел „Проекти на документи“.

Със Заповед на министъра на образованието и науката от 28.08.2015 г. са определени датите за провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити  сесия май-юни 2016 г., както следва:

На 18 май 2016 г. ще се проведат ДЗИ по български език и литература и Национално външно оценяване (НВО) по български и литература в VII клас.

На 20 май 2016 г. ще се проведат вторият задължителен ДЗИ по предмет по избор и НВО по математика в VII клас.