Институции

МОН предлага безплатно следване в приоритетни специалности

Въвеждане на безплатно обучение по приоритетни специалности в университетите обмислят в Министерството на образованието като мярка срещу недостига на кадри, предаде Нова телевизия. Целта е да се стимулира интересът към специалностите, от които ще има най-голяма нужда на пазара на труда в бъдеще. Възможно е таксите изцяло да отпаднат за студентите по направленията педагогика, математика, химически науки, физически науки, религия, материали и материалознание.

Същевременно държавното финансиране може да бъде напълно спряно за 15 неприоритетни специалности, сред които, икономика и администрация и управление.

„Тези, в които бих казал, че в най-голяма степен избуя и се увеличи през последните 20 години нерационалното търсене на висше образование – търсене заради самото висше образование, не заради реализацията“, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Висшите училища, в които не бъде утвърден държавен прием, ще могат да продължат да обучават студенти по тези специалности, но платено.

От Съвета на ректорите подкрепят идеята. Промени ще има и при евростипендиите. Средствата за тях вече ще се осигуряват от хазната, а ректорите ще решават какъв да е размерът им и на колко студенти да се дават.

Допълнително ще бъдат финансирани и филиалите на университети в бедни региони на страната като Враца, Видин, Смолян и Кърджали – с цел висшето обучение там да се съхрани.

Междувременно стана ясно, че нито едно висше училище у нас не е успяло да запълни приема си през настоящата учебна година. Запазва се тенденцията общият брой на обявените места университетите да е по-голям от броя на учениците, завършващи училище.

Незаети са останали около 23 000 места в цялата страна. Незаетите места в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са 1500, а предварително планираните са близо 7000. Рекордът е в Икономическия университет във Варна, където са останали нереализирани близо 2000 студентски места – почти половината от план-приема.

Източник: news.bg