Училища

МОН предвижда повече средства за гимназии, обучаващи по професии с недостиг на кадри

От 2018 година професионалните гимназии, които обучават по професии с бъдещ недостиг на кадри, ще получават по-голямо финансиране. Ще бъде изготвен списък на тези професии. Това каза в интервю за БТА министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. За важните за икономиката на страната и регионалната икономика специалности ще се утвърждават и маломерни паралелки, ако се наложи, посочи министърът на образованието.

По отношение на наболелия от години въпрос за ученическите раници министърът каза, че се обсъждат няколко варианта.

Единият е разделянето на учебниците на части, ако те са над 128 страници. Ще дадем и възможност на издателствата да печатат учебниците и учебните комплекти при пълноцветен печат на обемна хартия. Тя е по-лека и също ще спомогне за намаляване тежестта на ученическите раници. Разработваме национална програма за закупуване на шкафчета в училищата, където учениците да могат да оставят пособията, които не са им необходими за подготовката у дома или за следващия ден.

Той отбеляза, че мерките за намаляване теглото на ученическите раници трябва да се прилагат в сътрудничество с училищните ръководства, учителите и родителите. Родителите са тези, които имат ангажимент да оптимизират съдържанието на ученическата раница за следващия ден, т.е. да не допускат в нея да се носят излишни неща, посочи образователният министър. Той каза, че ръководствата на училищата и учителите по подходящ начин продължават да информират родителите на учениците от първи до седми клас за правилния избор на раница, тетрадки, несесери и други пособия.

При изготвяне на седмичното учебно разписание за втория учебен срок в училищата ще се обсъди и при възможност ще се въведе т. нар. блокова структура – последователно провеждане на учебните часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, съобщи министър Вълчев.

МОН разработва и национална програма за закупуване на шкафчета в училищата, където учениците да могат да оставят пособията, които не са им необходими за подготовката у дома или за следващия ден. Просветният министър обясни, че националната програма ще е за закупуване на шкафчета за учениците от първи до седми клас. Средствата ще се осигурят от бюджета на министерството, като училищата ще участват със съфинансиране. За следващата учебна година закупуването на шкафчета ще се финансира с минимум 2 млн. Лева.

Средната месечна работна заплата за педагогически специалист в училище от 1 септември 2017 г. е 1081 лв., съобщи министър Вълчев, но отбеляза, че Министерството на образованието и науката не регулира максималните размери на работните заплати. В условията на делегиран бюджет работните заплати се определят на училищно ниво по вътрешните правила за работна заплата на институцията, припомни той.

През 2018 г. с въвеждането на новия механизъм за разпределение на средствата се насочват повече средства към по-малките училища и детски градини в отдалечените и слабо населени райони, съобщи образователният министър.

Източник: investor.bg