Информационна база данни за педагогическите специалисти създава Министерството на образованието и науката. Търсещите работа като учители ще могат да се регистрират в нея, същата възможност ще се предоставя и на предлагащите работа училища, детски градини и останалите образователни институции.

Създаването на базата данни е предвидено в проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, публикуван за обсъждане от МОН.

Освен двата модула – за търсещите и предлагащите работа – ще има още един, с информация за изискванията за заемане на длъжностите в предучилищното и училищното образование, за придобиване на професионална квалификация „учител“ и за функциите на длъжностите за кариерното развитие.

В модула за педагози ще могат да се регистрират както учители с опит, така и млади педагогически специалисти без такъв, пише offnews.bg. Системата ще има и допълнителни секции, достъпни и без регистрация, в т. ч. обща информация за целите и предназначението на електронната информационна база данни за педагогическите специалисти, насоки, новини, полезни връзки, контакти и др.

Достъп до платформата ще имат педагогически специалисти, директори на образователни институции и оправомощени от тях лица, длъжностни лица от МОН и науката и от РУО. Всички те ще трябва да се регистрират, за да получат такъв.