Учители

МОН: Правителството осигури 20 млн. лв за заплати

Правителството увеличи стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за тази година, считано от 1 октомври 2015 г.

С постановление на Министерския съвет се разпределят допълнителни средства по бюджетите на общините и министерствата, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена в размер на 19 957 029 лв.

С тях ще бъдат увеличени трудовите възнаграждения на заетите в образователната система.

Източник: Пресцентър на МОН