Учители

МОН помогна на учители от Мизия

Само осем деца в Мизия са напуснали града в следствие на бедствията и разрушенията, стана ясно по време на посещението на доц. д-р Румяна Коларова в северозападния град.

В Професионалната гимназия „Васил Левски“ се обучават 94 ученици, а в основното училище „Цанко Церковски“– 257.

Доц. Коларова предостави на двете училища ваучери за подпомагане на учениците, които са изгубили своите домове. Всеки един ваучер е на стойност от 400 лв., като с тях ще бъде подпомогнато закупуването на най-необходимите неща за започването на учебната година като дрехи, обувки, учебни помагала и др.

Изразходването на средствата ще се извърши по преценка и под контрола на училищните директори. Беше предоставена и материална помощ на осем души от колектива на Основно училище „Цанко Церковски“, които също са загубили домовете си по време на наводнението.