Училища

МОН поздрави Университета в Будапеща

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова изпрати поздравителен адрес до международната конференция „Научни перспективи на съвременната българистика“, която се провежда на 28-29 април 2014 г. в Будапеща по повод 60 години от основаването на катедрата по български език в Будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“.

От името на МОН посланикът на  България в Унгария Н. Пр. Бисерка Бенишева удостои катедрата по български език с почетен плакет на министерството за принос в съхранението и развитието на българистиката в Унгария и за укрепване на културните връзки между двете страни и народи и по повод 60-годишнината на катедрата.

В приветствието си при откриването на конференцията директорът на Института по славянски и балтийски филологии при Будапещенския университет отбеляза ролята на българистиката, без която не може да се развива славистиката във всеки университет и заслугата на българските лектори, основали и поддържали катедрата по български език в университетите в Унгария.

В конференцията се включиха езиковеди, преподаватели и изследователи на българския език от университетите в България, Унгария, Чехия, Германия, Австрия, Русия, Румъния, Словения.

Източник: Пресцентър на МОН