Учители

МОН подготвя стратегия за привиличане на педагогически кадри

Проблемът с липсата на учители след няколко години ще бъде предизвикан не само от факта, че близо 20 000 педагози се очаква да се пенсионират, но и от това, че младите специалисти излизат различно подготвени от университета, пише „Стандарт“ днес.

Това е записано в стратегия за привличане на педагогическите кадри, разработена от МОН, която трябва да реши как до 2020 г. да компенсира дефицита в образователната система.

Една от мерките за мотивиране на младите да изберат учителската професия са целевите стипендии, които ще получават студентите, избрали да учат педагогика.

За тези, които завършват университета и се насочват към училището, ще бъдат разработени социални пакети, които гарантират минималния праг на заплащането им, както и възможност да се заплаща транспортът на педагозите, които учителстват в друго населено място.

Обсъжда се вариант, при който младите учители да ползват и по-евтини жилища. Ще се увеличат и парите, които държавата дава на университетите за педагогическите специалности.

Още по темата