Институции Ученици Училища

МОН планира спиране на прехвърлянето на деца в други училища

Нов проект за наредба за приема в гимназии реже прехвърлянето на ученици, освен ако те не отиват от един град в друг.

Само в такива случаи гимназисти могат да се прехвърлят от едно в друго училище, докато досега това можеше да става и по социални и здравни причини. Промените в Наредба 10, която е за приема в средни училища, предвиждат ученици да се прехвърлят и по време, и в края на учебната година в други школа, само ако там има и свободни места. Ако такива не съществуват, родителите ще трябва да търсят свободно място в друг тип гимназии, като при това техните деца трябва да държат приравнителен изпит по основните предмети.

Освен това оценките им след седми клас трябва да са съизмерими с тези на вече приетите деца в съответното училище. Наредбата все още не е приета, но се очаква да бъде одобрена всеки момент. С промените дете, което е прието примерно в Търговско-банковата гимназия, но установи, че иска да  учи нещо друго, не е свободно да смени обучението си след осми клас, ако в желаното от него училище няма свободни места.

На практика наредбата иска да прекрати надплановия прием в средните училища, но въвежда допълнителни проблеми с прехвърлянето на ученици, които още в девети и десети клас. са установили, че това не е тяхната специалност.

Източник: standartnews.com