Ученици

МОН планира нови защитени специалности

60 защитени специалности и 84 с недостиг на кадри на пазара на труда ще влязат в програмата през следващата учебна година. В обхвата на специалностите с очакван недостиг има и модерни професии, за които е доказана потребността от кадри – например „Програмист“, „Електрически превозни средства“, както и специалности в областта на  енергийната ефективност.

Насърчаваме учениците да се обучават в специалности, които се предлагат в малко на брой училища – не повече от четири на територията на страната и имат специфично съдържание. Много такива специалности например има в областта на изкуствата. Това са иконопис, каменоделство, художествена дърворезба, а от тази година включваме и специалност „Класически инструменти“ – професия –„Лютиер“.

„Друг тип защитени специалности са тези по професии, за които има потребност от кадри в икономиката, а в същото време се изучават от малък брой ученици. Такива специалности има в областта на машиностроенето, транспорта, строителството и др. Широк е спектърът от тези професии.  Държавата ги защитава, като дава възможност те да се изучават в класове с не по-малко 9 ученици. Това е в някаква степен индивидуализирано обучение и предоставя възможност за много добро развитие на практически умения,“ казва в специално интервю Ваня Тивидошева, директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН.