Институции Ученици Училища Учители

МОН пише нови правила за избор на директори на училища

Просветното министерство ще пише нови правила, по които ще се избират директорите на училища и детски градини, пише в. „Сега“. На заседание на просветната парламентарна комисия депутатите приеха на второ четене промените в училищния закон.

Заедно с текстове за деполитизацията в системата бе допълнен и друг текст, свързан с директорите на училища. Той гласи, че „длъжността „директор“ в държавните и общинските институции се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда, от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на прдставители на обществения съвет на детската градина или училището“. Въпросните органи са просветният министър – за държавните школа, РУО – за общинските училища и кметовете – за общинските детски градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и др. Новото тук е, че освен по реда на КТ, бе добавено, че конкурсите ще се провеждат и по условията „на наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на младежта и спорта и с министъра на културата“.

В момента съществуват правила за начина, по който се провеждат конкурсите за директори, и за състава на комисиите, които ги избират, но те не са регламентирани строго в даден нормативен акт, т.е. нямат нормативна опора. Идеята е сега те да бъдат обединени в наредба. „При всички случаи обаче в нея ще има и нови елементи“, коментираха от МОН, без да дадат повече подробности. Запознати подозират, че управляващите смятат да минимизират участието на общините при избора на директори, като сложат в комисиите повече неадминистративни представители. В момента в тях се включват представители на РУО, общините, обществените съвети в училищата, т.е. родители, както и на МОН, МК и МMС в зависимост от това под чия шапка е училището.

Подробности по темата четете във в. „Сега

Източник: СЕГА