Ученици Училища Учители

МОН: Педагогическите съвети ще преценят кои ученици са най-подходящи за безплатните летни ваканции

Министерство на образованието и науката публикува отговори на най-честите въпроси по програмата за ббезплатните легни ваканции. От отговорите става ясно, че от програмата могат да се възползват само държавни и общински училища. Не се предвижда включване на частни училища, защото засега те не участват в изпълнението на националните програми за развитие на образованието.

Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Децата и младежите в ученическа възраст, които посещават Центровете за подкрепа за личностно развитие, са също ученици, записани в определено училище, и имат право да участват в програмата.

Пълният списък с въпроси и отговори четете на страницата на МОН.

 

Източник: МОН