Мнения

МОН очаква ЕК да одобри ОП НОИР

Министерството на образованието и науката приключи на експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия за новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година. Не се предвиждат повече промени по текстовете на програмата.

Официалното решение на Европейската комисия за одобрение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“  се очаква до края на месец март 2015 година.

Министерството на образованието и науката стартира процедура по формиране на подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие“, както и три тематични работни групи: „Предучилищно и училищно образование“, „Социално приобщаване чрез образование“ и „Висше образование“ към Комитета за наблюдение на програмата.

Целта на новите органи е да подпомагат дейността на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ при изпълнение на трите приоритетни оси на програмата: „Научни изследвания и технологично развитие”, „Образование и учене през целия живот“ и „Образователна среда за активно социално приобщаване“.

По този начин ще се  осигури максимална публичност и прозрачност при разработване на  мерките и операциите, които предстои да стартират след одобрение на програмата.

Последната версия на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година от 22.12.2014 година може да видите ТУК.