Институции

МОН отчете увеличение на насилието в училище, ето с какви мерки ще го бори

Има съществено увеличаване на случаите на агресия в училищата у нас. Това отчете министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при представянето на междуинституционален план за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции. „Факт е, че родителите, учителите, всички ние даваме примера, който децата произвеждат в училище. Затова можем да очакваме, че агресията, ще изчезна в училищата, тогава, когато тя изчезне от живота около нас“, заяви той и добави: „Ролята на компютърните игри, филмите са също са част от агресията в училище“. По думите му планът е разделен на две групи дейности: до края на 2017 и до края на 2018 г. с ясни отговорности и срокове.

До края на май 2017 г. всички възпитатели в детските градини и педагози в училищата ще минат през инструктаж какво да правят в случай на инцидент. Те ще трябва задължително да се консултират с личните лекари на учениците. Учителите ще бъдат обучени и за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми. Те ще бъдат инструктирани и как да се борят и с агресията и кибертормоза. Учениците също ще бъдат обучени как да действат при инцидент, насилие или друга критична ситуация.

До юни 2017 г. ще се предложат промени в наредбата на Министерство на здравеопазването за здравните кабинети в училищата. Те трябва да предвидят осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Ако някое няма нито лекар, нито медицинска сестра, нито фелдшер, ще трябва да получи обслужване от спешната помощ или близко до училището/детската градина лечебно заведение.

В училищата ще бъдат разлепени плакати за националната телефонна линия за деца 116 111. На принципа „връстници обучават връстници“ пък децата ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие. Предвидени са ролеви игри и беседи, както и открити уроци с участието на родителите.

Новата учебна година ще започне с преработен държавен образователен стандарт за приобщаващото образование. В него ще бъдат включени правила за координация при превенция на агресията и за работа с родителите.

До края на 2018 г. трябва да бъдат осигурени необходимите средства за медицинско обслужване на всяко училище. За всяко дете, независимо от големината на училището, ще бъде осигурен и достъп до психолог или педагогически съветник. На областно ниво ще има психолози, които да работят по превенция на насилието. В борбата срещу насилието между децата и учениците ще бъдат привлечени и медиите. На тях и на Съвета за електронни медии се разчита за популяризиране на детските права, както и на добрия опит за справяне с агресията.

Денков обяви също, че програмата „Твоят час“ не работи достатъчно добре и учителите се оплакват от проекта. Другият тип дейности е свързан с включването на родителите за борбата с агресията в училище. Следващата група мерки са свързани с координация на различните институции по места. „Не е достатъчно да има видеокамери в училищата, важно е как се използва информацията за тях. Трябва да има координационен механизъм, който да обсъжда проблемните случаи“, категоричен е служебният министър.

В плана за действие е предвидено провеждане на дълбочинно изследване на законодателството, на връзките между семейството, училището и социалните служби, за да се установи откъде точно идват вредните влияния върху децата. Проучването ще бъде проведено съвместно с омбудсмана, Държавната агенция за закрила на децата, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане и УНИЦЕФ.

Източник: МОН, actualno.com