Мнения

МОН отчете по-високи резултати на НВО за седмокласниците

Резултатът по български език и литература (БЕЛ) за тази година е почти еднакъв с постигнатия през миналата година или 55,21%., но резултатът по математика e по-висок от постигнатия миналата година с около 2 точки или той е 54,46 %.

Чувствително по-високи резултати тази година са показали учениците по история и цивилизация (обществени науки, гражданско образование и религия) и по биология и здравно образование и химия (природни науки и екология). По останалите предмети има сравнително еднаква успеваемост. Изключение прави предметът физика и астрономия, където резултатът е по-нисък от миналата година.

Резултатите от националното външно оценяване бяха представени на пресконференция в Министерството на образованието и науката.

На национално външно оценяване по български език и литература са се явили 58 308 седмокласници, по математика – 58 026, по обществени науки, гражданско образование и религия – 57 494, по природни науки и екология – 57 009 и по чужд език – 56 807 ученици.