Училища

МОН отпусна 40 000 лв на варненска гимназия

С цел опазване здравето и живота на учениците и гражданите Министерство на образованието и науката отпусна поради спешна необходимост 40 000 лв. за  извършване на ремонтно-възстановителни дейности във Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“.

След получаване на информация за опасната в техническо отношение ограда на  гимназията и съществуващата потенциална опасност от срутване, Министерството на образованието и науката своевременно предприе мерки за установяване на причината и за решаване на проблема. Бяха проведени консултации с Областната администрация и Община Варна за необходимите дейности и средства, както и за обезопасяване на района.

Въпреки ограничения финансов ресурс, Министерството на образованието и науката с грижата на добър стопанин успя да осигури 40 000 лева, за които вече е сключен договор за изпълнение на строително-монтажните ремонтни дейности на 16.12.2014 г. При добри метеорологични условия те бъдат изпълнени във възможно най-кратък срок и оградата ще бъде възстановена  в безопасен вид.