Училища

МОН отделя 7 млн. лева за психолози в училищата от 2018 г.

От началото на 2018 г. Министерството на образованието и науката предвижда да има допълнителни 7 милиона лева по бюджетите на образователните институции за осигуряването на повече психолози и педагогически съветници в училищата. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и допълни, че психолозите и педагогическите съветници приоритетно ще бъдат назначени в областите с недостиг на такива специалисти.

Училищата ще имат по близо 30 лева на всеки ученик, с които ще могат да организират само този вид подкрепа – за психолози и педагогически съветници, обясни министър Вълчев БТА, цитиран от. Той каза, че отделно от това училищата, общините и регионалните центрове за приобщаващо обучение ще получават и средства за ресурсна подкрепа. Предвидени са също, като част от разходните стандарти, и средства за логопедична подкрепа, съобщи министърът.

Има увеличаване на броя на назначените психолози и педагогически съветници в детските градини и училищата, като през последната година в 988 училища има назначени 1529 психолози и педагогически съветници. Те при необходимост оказват съдействие на учениците, каза министър Вълчев. Той заяви, че след като бъдат предоставени допълнителните 7 милиона лева на училищата за психолози и педагогически съветници, от МОН ще изискват всички училища с над 400 ученици да назначат такива специалисти. Но това не означава, че само тези училища ще получат средства за психолози и педагогически съветници, всички училища ще получат средства, но според броя на учениците, обясни образователният министър.

По думите му с проектобюджета за 2018 г. това, което вероятно ще бъде предложено на Народното събрание, ще могат да се направят „поне две крачки“ в училищното образование. Едната е за назначаването на педагогическите съветници и психолозите, а другата е за ресурсните учители, които са работеха по проекта за приобщаващото образование, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, отбеляза министър Вълчев. Той уточни, че ресурсните учители ще бъдат преназначени „за сметка“ на бюджета, като на образователните институции ще им бъдат предоставени средства за тази цел.

Източник: БТА